Föreningsstadgar och diverse länkar

 

 

 

 

 

Välkommen till

 

Östervikens

Samfällighetsförening

Föreningsstadgar och diverse länkar

Vårt område och våra vägar

 

Här kan du läsa om hur vi arbetar för att vårda samfällighetens område och ta del av våra gemensamma ordnings- och trivselregler.

 

På kartan ser du inom vilket område Östervikens Samfällighetsföreningen förvaltar vägar. Tomten 1:257 omfattar vårt gemensamma grönområde, Stavsnäs 1:257.

 

Föreningens uppdrag

 

Vi tar ansvar för att våra vägar är farbara under årets alla månader genom att vi ansvarar för att vägen plogas och underhålls.

Vi sköter samfällighetens grönområde genom att röja sly och på andra sätt hålla det tillgängligt.

 

Vi köper vägunderhållstjänster och plogning på vintern, men två gånger om året samlas vi för att gemensamt städa och röja på vägar och i grönområdet.

Länkar