Startsida


Välkommen till


Östervikens

Samfällighetsförening


Lördag 9 maj 2020 klockan 10.00

vårstädning


 Med tanke på Coronatider har vi detta upplägg gällande städdagen:

 Alla som bor efter respektive väg eller känner att jag vill vara med i     midsommarängsgruppen deltar i aktuell grupp.

  • Vi har ingen gemensam samling med tanke på alla som tillhör riskgrupper.            Vi har utsett ansvariga för områdena.
  • Nämdöfjärdsvägen ansvarar Peter Nyström och Gunilla Berg för,               träffpunkt vid vändplan
  • Rönnäsuddsvägen ansvarar Lennart Sundin och Anders Herrlin för,          träffpunkt vid vändplan
  • Infarten och skyltar tar det väggäng som är snabbast
  • Städning av midsommarängen efter vinterns högvatten ansvariga Maj-Lis Blezell, Lena Håkansson och Maria Hellefors för,                                                träffpunkt nere vid midsommarstången.
  • Traktor ansvarig Kjell/Kent och Mattias Werner för,                                          träffpunkt Kjelles garage. Ta med släpkärran så att vi kan rensa alla              grenar och träd som ligger efter vägarna, och fylla alla gropar.
  • Målning av sjöboden fixar Victor.
  • Är det någon som vill göra något innan så går det också bra.
  • Som slutkläm fikar vi alla hemma hos oss själva. Grilla kanske!
  • Vi kommer att köra ut dricka under dagen.

     "Den i trakten för sin naturskönhet bekanta Österviken - förhöjd är en i vikens innersta del halvcirkelformig krans av alar, som giva platsen dess karaktäristiska utseende - har visserligen branta men i allmänhet från sjön tillgängliga stränder.”

                                                Ur styckningsplanen från 1935


 

Vår historia börjar på 1800-talet. Med det är inte sagt att trakten var obebodd innan men information om tiden före saknas. Kanske var det jordreformerna och det skyddade läget som gjorde att Österviken fick fast befolkning.