Startsida


Välkommen till


Östervikens

Samfällighets-

föreningOrdinarie årsmöte 2020 i

Östervikens samfällighets-

förening.


LÖRDAGEN den 29 AUGUSTI

kl 10.00-11.00


OBS! På grund av rådande omständigheter håller vi till på

MIDSOMMARÄNGEN

endast 1 person/hushåll


Vid Storm eller Regn finns reservplan under tak men inga väggar!


Länk till dagordning


     "Den i trakten för sin naturskönhet bekanta Österviken - förhöjd är en i vikens innersta del halvcirkelformig krans av alar, som giva platsen dess karaktäristiska utseende - har visserligen branta men i allmänhet från sjön tillgängliga stränder.”

                                                Ur styckningsplanen från 1935


 

Vår historia börjar på 1800-talet. Med det är inte sagt att trakten var obebodd innan men information om tiden före saknas. Kanske var det jordreformerna och det skyddade läget som gjorde att Österviken fick fast befolkning.