Startsida


Välkommen till


Östervikens

Samfällighets-

förening


Nästa städdag


LÖRDAGEN den 8 maj 2021

kl 10.00     "Den i trakten för sin naturskönhet bekanta Österviken - förhöjd är en i vikens innersta del halvcirkelformig krans av alar, som giva platsen dess karaktäristiska utseende - har visserligen branta men i allmänhet från sjön tillgängliga stränder.”

                                                Ur styckningsplanen från 1935


 

Vår historia börjar på 1800-talet. Med det är inte sagt att trakten var obebodd innan men information om tiden före saknas. Kanske var det jordreformerna och det skyddade läget som gjorde att Österviken fick fast befolkning.