Grannsamverkan


Välkommen till


Östervikens

Samfällighets-

förening

Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett brottsförebyggande arbete tillsammans med närpolisen. Målet är att minska ”vardagsbrottsligheten” och öka tryggheten och trivseln i vårt område.

 

Inom samfälligheten finns det fyra kontaktpersoner som ansvarar för information inom sina resp. områden. Via e-post eller annan kommunikation förmedlar de information om händelser inom området samt information de får från närpolisen. Får du ingen information, ta kontakt med någon av kontaktpersonerna.

 

Verksamheten bygger på samverkan mellan de boende i området. Uppmaning riktas till alla att vara vaksamma och reagera på vad som händer inom området och snarast rapportera till kontaktpersoner och/eller polis om något inträffar.

 

Kontaktpersoner:

 


Poliskontakt om något inträffar:


  • Akut ärende 112
  • Polisanmälan 114 14 eller www.polisen.se
  • Sjöpolisens tipstelefon 073-910 00 01


Motto för Grannsamverkan inom Österviken

 

  • INGEN KAN GÖRA ALLT
  • ALLA KAN GÖRA NÅGOT
  • TILLSAMMANS KAN VI GÖRA MYCKET


Brottsförebyggande åtgärder