Styrelsen


Välkommen till


Östervikens

Samfällighets-

förening

Styrelsen

Ordförande

079-079 15 70


Vice ordförande


070-373 17 20


Kassör

0707 284 284


Sekreterare

Barbro Norén-Sundin

barbro.noren@gmail.com

070-581 72 80


Ordinarie

076-263 58 86


Ordinarie


070-815 16 62


Ordinarie


070 291 06 62

Suppleant

Anders Herrlin

a.herrlin@telia.com

070-484 85 54


Suppleant

070-984 65 00

Suppleant

Mathias Werner

mathiasw@kth.se

070-696 93 69