Styrelsen


Välkommen till


Östervikens

Samfällighetsförening

Styrelsen

Ordförande

08-580 115 70

079-079 15 70


Vice ordförande


070-373 17 20Kassör

0707 284 284


Sekreterare

Barbro Norén-Sundin

barbro.noren@gmail.com

08-580 115 70

070-581 72 80


Ordinarie

08-571 510 21

076-263 58 86


Ordinarie


08-571 516 60

070-815 16 62


Ordinarie


070 291 06 62

Suppleant

Anders Herrlin

a.herrlin@telia.com

08-651 35 271

070-484 85 54


Suppleant

070-984 65 00

Suppleant

Mathias Werner

mathiasw@kth.se

070-696 93 69